Menu

Astrid Fiskexport AB

Bild 3 Bild 2 Bild 7

Astrid Fiskexport AB er beliggende i Rönnäng på vestkysten ca. 50 km nord for Göteborg.

Produktionen omfatter modtagning, sortering, indfrysning og fryselagring af hovedsageligt hel, rund sild og brisling.

Den største del af produktionen foregår i perioden august til april. Fisken losses via vakuumsystem fra fiskefartøjer, der er udrustede med permanente køletanke (RSW). Fisken flyder i nedkølet vand for videre transport til sorteringsanlæg og derefter til en af de fire lagertanke, der hver rummer 60 m3 friskt, nedkølet vand.

Efter sorteringen pumpes fisken til pladefrysere, hvor vandet dræneres væk og fisken fryses i blokke. De nedfrosne blokke palleteres enten upakkede eller pakket i plastposer og karton, hvorefter de transporteres via automatiske transportører til frostlagret. Indfrysningskapaciteten er ca. 200 tons/døgn. Lagerkapaciteten er ca. 4.500 tons.

En del af den sorterede sild og brisling leveres i fersk form enten i isolerede tankbiler eller i 660 ltr. isolerede bigboxe. Hovedparten af virksomhedens frosne produkter går til eksport, medens ferske, kølede produkter leveres til kunder i Sverige og nabolandene.

Kontakt Astrid Fiskexport AB, P O Box 2066, SE-471 11 Rönnäng, Sverige. Tel. +46 (0) 304 67 78 80. info@astridfiskexport.se .

 

 

 

Nøglepersoner

Bild 10 J
Jonas Sardal
Telefon: +46 707139265
Bild 16
Mona Lorentzon
Telefon: +46 706590179
Kom i kontakt med os

Astrid Fiskeri A/S

Kuttervej 17
9990 Skagen
Danmark

Telefon +45 98 46 48 88
info@astridfiskeri.dk

Astrid Fiske AB

Box 6
475 18 Rörö
Sverige

Telefon +46 706864431
info@astridfiske.com