Menu

Tobisfiskeriet 2016

20-04-2016
tobis 16

Tobis workshop i januar 2016

Med henblik på at styrke samarbejdet mellem fiskeriets organisationer, de aktive fiskere og biologerne hos DTU Aqua blev afholdt en tobis workshop i Skagen. Der var store forskelle på biologernes opfattelse af grundlaget for fastsættelse af 2016-kvoten og de aktive fiskeres mening. Alle deltagere var dog enige om, at det er nødvendigt at styrke samarbejdet. De kommende måneder skulle vise, at samarbejdet på trods af workshoppen blev meget problematisk.

Realtidsmoniteringsfiskeri i område 1

Efter analyse af skrabetogtet konstaterede biologerne, at der ikke var grundlag for fastsættelse af en normal tobiskvote i område 1. Der blev fastsat en moniteringskvote på ca. 12.000 tons, der blev fordelt efter lodtrækning på fartøjerne med 650 tons til hvert fartøj. Fiskeriet skal foregå i perioden 15. april til 6. maj. Prøvetagning i fiskeriet skal efter analyse danne grundlag for fastsættelse af en endelig kvote.

Graverende regnefejl hos DTU Aqua i beregningsmodellen for fastsættelse af en endelig kvote på grundlag af moniteringsfiskeriet har betydet, at forventningerne til en yderligere kvote er meget begrænsede.

Ingen adgang til norsk zone

På grundlag af positive skrabetogter i område 3 blev uddelt kvotemængde på næsten 30.000 tons i dette område. Da der igen i år ikke er adgang til norsk zone, forventes dette fiskeri at blive meget vanskeligt. Kvoten i område 4 blev fordelt i forhold til fartøjernes kvoteandele, men da den samlede kvotemængde blot er på godt 5.000 tons, og den højst tilladte mængde er 1.000 tons for hvert fartøj, bliver udbyttet af dette fiskeri begrænset.

Kom i kontakt med os

Astrid Fiskeri A/S

Kuttervej 17
9990 Skagen
Danmark

Telefon +45 98 46 48 88
info@astridfiskeri.dk

Astrid Fiske AB

Box 6
475 18 Rörö
Sverige

Telefon +46 706864431
info@astridfiske.com