Menu

Discard forbud

01-01-2015
nY Astrid Ikon CMYK

Med baggrund i EU bestemmelser har NaturErhvervstyrelsen fra årets begyndelse indført landingspåbud af alle fangster i pelagisk fiskeri og industrifiskeriet. Tidligere skulle fangster genudsættes, hvis fartøjet ikke havde kvote til den pågældende art, og derfor kan et revideret regelsæt give god mening i forsøg på at sikre en hensigtsmæssig udvikling af bestandene.

Imidlertid har EU ikke formået at færdiggøre alle nødvendige regler, og vel i konsekvens heraf har NaturErhvervstyrelsen heller ikke kunnet fremlægge tilrettede modeller for forvaltningen.

For industrifiskeriet efter brisling og sperling er det vigtigt, at kvoten for bifangst af sild bliver forvaltet optimalt. Hvis denne kvote bliver brugt uhensigtsmæssigt, kan resultatet blive, at alt industrifiskeri må lukkes inden kvoterne er blevet opfisket. Hvis bifangstkvoten af sild bliver overfisket, kan konsekvensen være, at kvotegrundlaget for konsumfiskeriet efter sild bliver ødelagt.

Det er derfor helt afgørende, at der bliver indført en forvaltningsmodel for bifangstkvoten af sild, der sikrer den bedst mulige udnyttelse af kvoterne for tobis, brisling og sperling.

Danmarks Pelagiske Producentorganisation arbejder for en model, der er baseret på følgende hovedelementer:

  •  Sildebifangstkvoterne skal uddeles som årsmængder i forhold til det enkelte fartøjs kvotemængder af brisling og sperling
  •  Årsmængder af sildebifangstkvoten skal kunne overdrages
  •  Opgørelse af forbrug af sildebifangst skal foregå på grundlag af egenkontrol og stikprøvekontrol

Herved sikres maksimal udnyttelse af industrikvoterne, og ansvaret herfor ligger hos den enkelte fisker.

Kom i kontakt med os

Astrid Fiskeri A/S

Kuttervej 17
9990 Skagen
Danmark

Telefon +45 98 46 48 88
info@astridfiskeri.dk

Astrid Fiske AB

Box 6
475 18 Rörö
Sverige

Telefon +46 706864431
info@astridfiske.com