Menu

Bæredygtigt konsumfiskeri

Vi fisker primært efter sild og makrel i Nordsøen og Nordøstatlanten

Astrid Fiskeri - skånsomt og ansvarligt fiskeri

Vi beskæftiger os med pelagisk fiskeri. Pelagisk fiskeri med not eller trawl er et skånsomt og ansvarligt fiskeri, der holder miljøbelastningen på et minimum.

Vi arbejder efter Pelagisk Kodeks og med certificering af MSC (Marine Stewartship Counsil).

 

Læs mere om os

Seneste nytArkiv

 • Vi fanger 14,5 % af den danske sildekvote i Nordsøen

  Vi fanger 14,5 % af den danske sildekvote i Nordsøen

  Et godt og alsidigt kvotemiks med passende spredning mellem konsum- og industrikvoter er væsentligt for den velfungerende pelagiske fiskerivirksomhed

 • Vi fanger 8 % af den danske makrelkvote

  Vi fanger 8 % af den danske makrelkvote

  Et godt og alsidigt kvotemiks med passende spredning mellem konsum- og industrikvoter er væsentligt for den velfungerende pelagiske fiskerivirksomhed

 • Vi disponerer 14% af brislingekvoten i Nordsøen

  Vi disponerer 14% af brislingekvoten i Nordsøen

  Et godt og alsidigt kvotemiks med passende spredning mellem konsum- og industrikvoter er væsentligt for den velfungerende pelagiske fiskerivirksomhed.

Kvoterne

Pelagisk fiskeri

De primære pelagiske arter er sild, makrel og brisling, der forekommer i store stimer, der altid er i bevægelse. Stimerne lokaliseres af fartøjernes moderne ekkolod- og sonarudstyr, der registrerer fisken på adskillige sømils afstand. Når fisken er fanget, pumpes den op i fartøjets fisketanke, hvor den opbevares i nedkølet havvand, der konstant recirkuleres ved en vandtemperatur på max. -0,5 gr. Cel. Losningen foregår ved vakuum pumpning i rørsystemer, der fører fisken direkte ind i produktionsanlægget på land. Pelagisk fiskeri foregår således uden egentlig kontakt med havbunden.

Læs mere om pelagisk fiskeri

Vores fartøjer

Opbygningen af Astrid-aktiviteten i Danmark er sket ved overtagelse af eksisterende danske rederier og ved køb af mindre fartøjer og kvoteandele.

Effektive pelagiske fartøjer indebærer store investeringer, og tilpasning af fangstkapaciteten til en given kvotemængde kræver tid og hensyn til en række forskellige faktorer.

 

Læs mere

GG 764 Astrid
Bygget: 1997
Længde: 42 m
Bredde: 10,40 m
Last: 560 m3
Køling: 840.000 kcal
Motor: Wärtsilä 6L32 2.760 kW
S 264 Astrid
Bygget: 2014
Længde: 69,95 m
Bredde: 15 m
Last: 2.100 m3
Køling: 2 x 1.300 kW
Motor: Wärtsilä 6L32, 2.999 kW
Mere info
Kom i kontakt med os

Astrid Fiskeri A/S

Kuttervej 17
9990 Skagen
Danmark

Telefon +45 98 46 48 88
info@astridfiskeri.dk

Astrid Fiske AB

Box 6
475 18 Rörö
Sverige

Telefon +46 706864431
info@astridfiske.com