Menu

Tal og fakta

Kvoterne

Det danske kvotesystem for hovedparten af de pelagiske arter blev i 2003 ændret til IOK – Individuelt omsættelige kvoter. På basis af de enkelte fartøjers fangst i de seneste tre år blev tildelt kvoteandele af den samlede danske kvote på de enkelte arter. På basis af kvoteandelene tildeles årsmængder af den samlede mængde, som Danmark hvert år får tildelt i EU.

Kvoteandelene blev tildelt med en opsigelsesperiode på 8 år, og det nye kvotesystem ændrede fuldkommen vilkårene for det danske pelagiske fiskeri. Kvoterne kunne handles fiskerne imellem, således at en hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse kunne planlægges. IOK-systemet gjorde også en langsigtet planlægning mulig, således at der kunne investeres i nye fartøjer med ny teknologi, der sikrer høj kvalitet, en bæredygtig fiskeriindsats og et forbedret arbejdsmiljø.

De årlige fangstmængder tildeles på grundlag biologiske analyser udarbejdet af Det internationale Havforskningsråd (ICES). Grundstammen af de enkelte arter fastholdes altid. Kun det biologiske ”overskud” uddeles til fiskeri, hvorved den nødvendige bæredygtighed fastholdes.

Læs mere om ICES på hjemmesiden, hvor der er beskrivelse af de enkelte bestande og deres bestandsstatus, på: ICES

Danske konsumsild i Nordsøen

Danske konsumsild i Nordsøen

Den samlede TAC (Total Allowable Catch) af konsumsild i Nordsøen, som EU og Norge har forhandlet sig frem til for 2017 udgør 481.608 tons svarende til et fald på godt 7% i forhold til 2016. Den danske andel af TAC’en udgør 82.745 tons. Med offentliggørelse af ICES rådgivning den 31. maj 2017 forventes yderligere fald i kvoten for 2018.  Astrid Fiskeri A/S disponerer over 14,45% af den danske kvote.

Danske konsumsild i Skagerrak/Kattegat

Danske konsumsild i Skagerrak/Kattegat

Den samlede TAC af konsumsild i Skagerrak/Kattegat for 2017 er stort set uændret i forhold til 2016. Danmark har fået tildelt 21.035 tons. Området dækker både Skagerrak og Kattegat. Astrid Fiskeri A/S disponerer over 13,2 % af kvoten. Under normale omstændigheder kan halvdelen af kvoten fangstmæssigt flekses til Nordsøen. Silden i Skagerrak/Kattegat blev i 2016 MSC certificeret.

Brisling i Nordsøen

Brisling i Nordsøen

Brisling i Nordsøen anvendes i forskellige konsumprodukter og til fremstilling af fiskemel og fiskeolie. Det nye kvoteår er nu fastlagt for perioden fra 1. juli 2017 til 30.juni 2018 med en dansk kvotemængde på 144.711 tons. Med virkning fra 21. marts 2017 er brisling i Nordsøen MSC certificeret.  Astrid Fiskeri A/S disponerer over 16,5% af den danske kvote.

Hestemakrel i vestlige farvande

Hestemakrel i vestlige farvande

Kvoten for hestemakrel i Kanalen og Vestlige farvande er for 2017 reduceret med 23% i forhold til 2016. Den danske andel udgør 8.184 tons. Hestemakrel skal benchmarkes i 2017, og der forventes en lavere rådgivning fra ICES sammenlignet med dette års. Astrid Fiskeri A/S disponerer over godt 34% af den danske kvote.

Makrel

Makrel

Også makrelbestanden i Nordatlanten er under stor påvirkning af klimaændringerne, der har betydet, at Færøerne, Island og Grønland har registreret forøgede forekomster. Denne situation giver usikkerhed for den biologiske rådgivning, som ofte bliver overhørt af nationale politiske beslutninger om kvotestørrelser. De danske kvotemængder for 2017 er steget med ca. 13,5% i forhold til sidste år. Astrid Fiskeri A/S har fået tildelt 2.699 tons makrel i EU farvand og i Norsk farvand svarende til 8,3 % af den danske kvote.

Sperling

Sperling

Udnyttelse af den danske sperling kvote har i en årrække været negativt påvirket af store bifangster af sild og hvilling. Den biologiske rådgivning udvikler sig positivt, og der forskes seriøst i fangstredskaber, der kan frasortere uønskede bifangster. Den nugældende danske kvote er fastsat for perioden 1. januar 2016 til 31. oktober 2017 med 141.819 tons. Med virkning fra 21. marts 2017 er sperling i Nordsøen certificeret hos MSC. Astrid Fiskeri A/S disponerer over 24,2 % af den danske kvote. EU og Norge er enige om at påbegynde udvikling af en fælles forvaltning af sperling.

Tobis

Tobis

Den samlede danske kvote er 458.391 tons fordelt med 241.445 tons i område 1, 165.967 tons i område 2 og 50.979 tons i område 4. Kvoten for område 3 blev fastsat til 74.176 tons, der udelukkende er gældende for norsk EEZ. Med virkning fra 21. marts 2017 er tobis i Nordsøen certificeret hos MSC. Astrid Fiskeri A/S disponerer 10,9% af kvoten, der for alle tre forvaltningsområder modsvarer godt 46.000 tons. Med baggrund i den specielle område opdeling af Nordsøen er det ikke realistisk, at hele den danske kvote bliver opfisket.

Kom i kontakt med os

Astrid Fiskeri A/S

Kuttervej 17
9990 Skagen
Danmark

Telefon +45 75 13 55 11
info@astridfiskeri.dk

Astrid Fiske AB

Box 6
475 18 Rörö
Sverige

Telefon +46 706864431
info@astridfiske.com